Activitatea managerială a Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara este asigurată de către:

Prof. Marius C. Cimpoae - DIRECTOR
Prof. Angela Sandu - DIRECTOR ADJUNCT

Educație și formare:

          Diplomă de licență Universitatea din București – Facultatea de Teologie Baptistă, București (România) – Specializarea Teologie Baptistă Didactică – Limba și literatura română (2008)

          Diplomă de master Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (România) – Programul de studii de master: Comunismul în România din perspectiva interferențelor central și sud-est europene (2017)

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de Științe Politice, Admistrative și ale Comunicării (România);  Michigan State University (East Lansing, SUA)  – Programul postuniversitar Managementul Administrației Publice (2016)

       – Gradul didactic II

   –  Membru în Corpul Naționali de Experți în Management Educațional conform OMECTS 3677/20.03.2020.

 Profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Timiș – disciplina Limba și literatura română

 

               Educație și formare:

–  Diplomă de licență, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie si psihologie, secția sociologie (2002)

Diplomă de master, Universitatea de Vest, Facultatea de Științe ale educației – Programul de studii de master: Management de sistem și proces în organizațiile educaționale (2009)

 Gradul didactic I

Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional conform OMECS 5624/06.11.2015.

Profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Timiș – învățământ primar

Membru în Consiliul Consultativ la nivel de disciplină – Inspectoratul Școlar Județean Timiș