Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Ofertă educațională

Oferta educațională

Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timișoara funcționează în acest an școlar cu:

  • 1 grupă de creșă (nivel antepreșcolar)
  • 10 grupe de grădiniță  (nivel preșcolar) 
  • 20 clase de ciclul Primar,
  • 14 clase de ciclul Gimnazial;

Oferta educațională pe care o propunem pentru elevii noștri cuprinde:

Activități instructiv - educative

Activități OPȚIONALE

Activități EXTRAȘCOLARE și extracurriculare

Activități de aprofundare a materiei pentru elevii cu PERFORMANȚE la învățătură

Activități REMEDIALE în vederera îmbunătățirii rezultatelor elevilor

Cluburi sportive și/sau educative

Asistență medicală și psihologică

Participări la proiecte educationale naționale și internaționale

AFTERSCHOOL pentru elevii din ciclul primar

Accesul la softuri educaționale, tablă interactivă multitouch

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII

ContactaȚi-ne!