Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Istoricul școlii

istoricul școlii

Şcoala 27 Timișoara se află în jumătatea sudică a oraşului, în cartierul Iosefin, zona Dâmboviţa – partea mai nouă în raport cu Iosefinul istoric.

Este amplasată pe Aleea Gorniştilor Nr.3, care leagă Bulevardul Dâmboviţa de strada Ana Ipătescu, la aproximativ 300 m Vest faţă de Calea Şagului. Mijloacele de transport care asigură accesul spre şcoală sunt tramvaiele nr. 7 şi nr. 9, autobuzele nr. 33, E1 şi E8.

Istoria şcolii  se împleteşte cu istoria zonei Dâmboviţa. 

„Certificatul de naştere” al școlii a fost înregistrat la data de 10 februarie 1979, când, în clădirea situată pe Aleea Gorniştilor Nr. 3, au fost transferate trei clase de ciclu primar, însoţite de cadrele didactice, de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 15. Unitatea de învăţământ descrisă deţinea pe atunci un singur corp de clădire, începând cu anul 1982 fiind anexat şi un al doilea: cel situat în Piaţa Prahovei nr. 2. Începuturile existenţei şcolii, au marcat în arhive un număr de circa 900 de elevi, distribuiţi în cele 26 de clase din ciclul primar şi gimnazial. Renumele şcolii, precum şi densitatea mare a populaţiei din zona limitrofă, au condus la crearea unor clase cu un efectiv mare de elevi (iniţial  32-33, apoi 39-40). 

În anul școlar 1985-1986, erau înscrişi aproximativ 2100 de elevi şi 80 de cadre didactice care îşi desfăşurau activitatea în trei cicluri orare: primul – între orele 7 şi 11, al doilea – între 11 şi 15, iar al treilea – între 15 şi 19, procesul educativ suferind modificări din cauza perioadei scurte alocate (40 de minute/curs). 

Din cauza acestei situaţii speciale, din anul 1982 a fost alocată şcolii o a doua clădire, aflată iniţial în administraţia unei grădiniţe. Aici au funcţionat o perioadă 7 clase şi atelierul de educaţie tehnologică al fetelor. 

Începând cu anul 1989, când statisticile demografice înregistrau o scădere semnificativă a ratei naşterilor, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 27 a cunoscut o scădere a numărului de elevi cu mai bine de jumătate, ceea ce a condus la modificări substanţiale în încadrarea personalului didactic. 

Anul 1995 marchează o reorganizare a unităţii şcolare, iniţiată de noua Lege a Învăţământului nr. 84, republicată ulterior, şi de apariţia unui nou Statut al Personalului Didactic nr. 128/1997. În prezent, unităţile de învăţământ preuniversitar funcţionează în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011. 

Reabilitarea unităţii la cotele de odinioară a fost posibilă şi prin implementarea noilor proiecte manageriale, care au avut ca un principal obiectiv atragerea şi menţinerea populaţiei şcolare din circumscripţia şcolară aferentă. Noile proiecte manageriale au introdus ca noutate în oferta curriculară studierea unei limbi moderne încă din clasa I, ceea ce a condus la realizarea obiectivului principal, numărul elevilor crescând semnificativ. S-au înfiinţat clase cu predare intensivă a limbilor engleză şi franceză începând cu anul 1995.

Noile cerinţe educaţionale au impus amenajarea, în anul 2000, a laboratorului de informatică, ce cuprinde un număr de 20 de calculatoare legate în reţea şi două imprimante, obţinute cu fonduri extrabugetare şi prin contribuţia părinţilor. Acestuia i s-a adăugat în anul şcolar 2005-2006 încă un laborator de informatică, dotat cu computere noi, reţea Internet şi AEL. Tot în această perioadă a fost reamenajată biblioteca şcolii, dotată cu un număr de 11.839 volume, direcţiunea, secretariatul, sala de educaţie fizică, cancelaria. Există preocupări pentru dotarea cabinetului de fizică cu mobilier şi module experimentale şi reorganizarea cabinetului psihopedagogic. 

Şcoala Nr. 27 a cunoscut de-a lungul timpului numeroase transformări, observabile în perioadele de administrare a şcolii de către nişte inimoşi şi competenţi directori şi directori adjuncţi, care s-au succedat la conducerea destinelor şcolii: 

 • Prof. Săvoiu Romulus (1979-1989), 
 • Prof. Popovici Iulia (1990-1995), 
 • Prof. Haisiuc Leonica (1995-2006), 
 • Prof. Kortye Claudia (2006-2010), 
 • Prof. Stana Ioan (2010- 2022), 
 • Prof. Marius Cimpoae (2022 – prezent)

Directorii adjuncți ai şcolii au fost:

 • Tecu Viorica,
 • Prof. Dogariu Gheorghe, 
 • Prof. Pantea Georgeta, 
 • Prof. Rădoi Pompilia, 
 • Prof. Boldea Petria Elena, 
 • Prof. Seimeanu Elena, 
 • Prof. Samfira Elena,
 • Prof. Stana Ioan.  
 • Prof. Pljoskar Manuela (2013 – 2021) 
 • Prof. Sandu Angela (2021 – prezent)           

De asemenea, dintre cadrele didactice ale şcolii au îndeplinit și funcția de inspectori școlari următoarele cadre didactice: înv. Miclăuş Lucian, înv. Vărgatu Mariana, prof. Boldea Petria Elena, prof. Mihăieş Elena, prof. Secoşan Doina.  

Contactati-ne!