Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

CUTIA POȘTALĂ CU ÎNTREBĂRI DESPRE CLASA PREGĂTITOARE

Dragi părinți,

școala noastră se pregătește să își deschidă porțile pentru viitorii școlari. Dorim să aflăm întrebările, frământările, provocările dumneavoastră legate de clasa pregătitoare. Astfel, cutia noastră poștală virtuală (atașată mai jos) este deschisă pentru a vă primi mesajele și întrebările. Ne vom strădui să le răspundem în cadrul Evenimentului „Ziua Porților Deschise” care va începe în curând.

Cutia poștală cu întrebări despre clasa pregătitoare

ziua porților deschise - 04 aprilie 2024

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – Joi, 04 aprilie 2024
„Dacă iei urma copiilor fericiți, ajungi la noi!” 😍
 
Pe site-ul școlii (https://scoala27.ro/inscrierea-in-invatamantul-primar/) găsiți toate informațiile necesare pentru înscrierea copilului la clasa pregătitoare în școala noastră! Dacă aveți alte întrebări sau curiozități, joi este ziua cea mare! Abia așteptăm să vă cunoaștem! Pentru a fi cât mai operativi și în spiritul colaborării loiale, am pregătit pentru dvs o CUTIE POȘTALĂ VIRTUALĂ unde puteți să ne trimiteți din timp întrebările pe care le aveți (https://forms.gle/T1Wn7bigmwioiygF7).
 
Programul Zilei Porților Deschise este următorul:
10:00 – 11:00 – „Bine ați venit!” – vizitarea de către viitorii elevi a sălilor destinate CLASELOR PREGĂTITOARE, a sălii de sport, a bibliotecii școlii, a laboratorului TIC etc.
11:00 – 12:00 – „Școlar pentru o zi!” – participarea copiilor la ateliere de MUZICĂ ȘI MIȘCARE, JOC ȘI CREATIVITATE, MATEMATICĂ și ȘTIINȚE.
17:00 – 19:00 – „Copilul meu începe școala!” – Sesiune de întrebări și răspunsuri, organizată de conducerea școlii pentru părinți, având ca temă înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și specificul acesteia.
 
În cadrul acestui parteneriat școală – familie dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional pentru că „Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga)
Vă așteptăm cu drag!

Clasa pregătitoare 2024- 2025 – Procedura de înscriere, etapele și documentele necesare

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar a fost publicata in Monitorul Oficial. Parintii ai caror copii au urmat invatamantul prescolar si care implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei, cererile de inscriere pot fi depuse incepand cu 11 aprilie 2024.

Prima etapa de inscriere incepe pe 14 mai si se incheie pe 29 mai 2024. 

ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024 INSCRIERI EDUCATIE TIMPURIE

Plan scolarizare

ACTE NECESARE

Modul de înscriere

Orar înscrieri

Condiții de înscriere

Criterii generale si criterii specifice

Circumscriptie școlară

PROCEDURĂ PRIVIND REPARTIZAREA PREŞCOLARILOR_ELEVILOR ÎNSCRIŞI ÎN GRUPELE_CLASELE DE ÎNCEPUT DE NIVEL_ GRUPA MICĂ ȘI CLASA PREGĂTITOARE 

After school

 

Repartizarea elevilor și a profesorilor pentru învățământ primar la clasele pregătitoare, an școlar 2023-2024

a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 

6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Locuri libere etapa a II-a CP – 2023-2024

 

Informare admitere în clasa pregătitoare

OFICIAL Clasa pregătitoare 2023 – Procedura de înscriere, etapele și documentele necesare

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Informații relevante:

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin O.M.E. nr. 3704/17.02.2023

Metodologia de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 3455/17.03.2022

Acte_necesare_inscriere_CP_2023-2024

Cerere tip de inscriere

Condiții_de_înscriere_în_învățământul_primar_2023-2024

Criterii_generale_si_specifice_de_departajare_2023-2024

Modalitatea_de_inscriere_in_invatamantul_primar

Orar_înscrieri_cls._preg._2023

Plan_școlarizare_2023-2024

Instiintare After

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 2023

Dragi părinți,

Marți, 02 mai 2023, vă invităm la evenimentul ZIUA PORȚILOR DESCHISE  
 
În imaginile atașate și pe site-ul școlii (https://scoala27.ro/inscrierea-in-invatamantul-primar/) găsiți toate informațiile necesare pentru înscrierea copilului la clasa pregătitoare în școala noastră! Dacă aveți alte întrebări sau curiozități, marți este ziua cea mare! Abia așteptăm să vă cunoaștem! Pentru a fi cât mai operativi și în spiritul colaborării loiale, am pregătit pentru dvs o cutie poștală virtuală unde puteți să ne trimiteți din timp întrebările pe care le aveți (https://forms.gle/sRE8StZRQQpUwcy17).
 
Programul Zilei Porților Deschise este următorul:
 
10:00 – 11:00 – „Bine ați venit!” – vizitarea de către viitorii elevi a sălilor destinate CLASELOR PREGĂTITOARE, a sălii de sport, a bibliotecii școlii, a laboratorului TIC etc.
11:00 – 12:00 – „Școlar pentru o zi!” – participarea copiilor la ateliere de MUZICĂ ȘI MIȘCARE, JOC ȘI CREATIVITATE, MATEMATICĂ și ȘTIINȚE.
17:00 – 19:00 – „Copilul meu începe școala!” – Sesiune de întrebări și răspunsuri, organizată de conducerea școlii pentru părinți, având ca temă înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și specificul acesteia.
 
În cadrul acestui parteneriat școală – familie dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional pentru că „Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga)
 
Vă așteptăm cu drag!

 

 

Cutia poștală cu întrebări despre clasa pregătitoare

Dragi părinți,

școala noastră se pregătește să își deschidă porțile pentru viitorii școlari. Dorim să aflăm întrebările, frământările, provocările dumneavoastră legate de clasa pregătitoare. Astfel, cutia noastră poștală virtuală (atașată mai jos) este deschisă pentru a vă primi mesajele și întrebările. Ne vom strădui să le răspundem în cadrul Evenimentului „Ziua Porților Deschise” care va începe în curând.

Cutia poștală cu întrebări despre clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024 // Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri

Regăsiți mai jos, sub forma întrebare – răspuns, sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2023 – 2024

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

– înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

– înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

– planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

– soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

  • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului

  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

În perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

⇒ 31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

⇒ 15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

  1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor afișa, pe prima pagină a site-urilor proprii, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2023

  2. Direct de la şcoli

  3. Prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar). 

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?

Înscrierea se face în prima etapă.

Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Sursa: www.edu.ro 

ANEXE

Circumscriptia scolara – Școala 27 – martie 2023

Calendar clasa-pregatitoare-2023

Condiții specifice inscriere Primar

Repartizarea elevilor și a profesorilor pentru învățământ primar la clasele pregătitoare în anul școlar 2022-2023

Modul de repartizarea a elevilor în clasele pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023, după finalizarea procesului de înscriere, s-a realizat în conformitate cu OME 3445 din 17.03.2022, privind aprobarea Metodologiei și a Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, cu respectarea art. 47, lit. m) și art. 51, alin. (4). 

Conform precizărilor din Metodologia de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME 3445 din 17.03.2022, criteriile care guvernează Procedura de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023 sunt cele de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.  

De asemenea, repartizarea elevilor și a profesorilor pentru învățământ primar la clasele pregătitoare s-a realizat conform Procedurii operaționale COD: P 10.16, ediția 1, revizuirea 3, elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 

Repartizarea elevilor si a profesorilor la CP 2022-2023

Lista copiilor admiși și respinși la clasa pregătitoare

Potrivit calendarului oficial al înscrierii în clasa pregătitoare 2022-2023, atașăm lista cu elevii înmatriculați la Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Lista cu elevii înscriși la clasa pregătitoare, etapa I

Informare părinți locuri libere

OFICIAL Clasa pregătitoare 2022 – Procedura de înscriere, etapele și documentele necesare

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Informații relevante:

Metodologie înscriere CP

Plan de școlarizare

Circumscripția școlară

Documente necesare

Calendar înscriere

Cerere-tip înscriere

Condiții înscriere

Condiții generale

Condiții specifice

Afterschool

Modul de înscriere

Orar înscriere

 

ContactaȚi-ne!