Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Înscrierea în învățământul preșcolar

LISTA COPIILOR ADMIȘI LA GRĂDINIȚA PP3 LA FINALUL ETAPEI 1 DE ÎNSCRIERE (GRUPA MICĂ ȘI GRUPA MIJLOCIE)
locuri libere creșă și grădiniță - după etapa de reînscriere

La finalul etapei de reînscriere pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul antepreșcolar și preșcolar au rămas libere următoarele locuri: 

    Învățământul antepreșcolar (creșă):

 • Grupa mare – 15 locuri

 Învățământul preșcolar (grădiniță):

 • Grupa mică       – 31 locuri
 • Grupa mijlocie  – 2 locuri
 • Grupa mare     – 0 locuri

ANUNȚ IMPORTANT:

Pentru că Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara este desemnată de ISJ Timiș CENTRU DE EXAMEN pentru Evaluarea Națională, sesiunea 2023 și este interzis accesul persoanelor străine în unitate.

 LUNI, 19 iunie 2023, se vor prelua dosare și se vor face înscrieri în intervalul orar 14-18. 

Număr locuri inscriere gradi 2023-2024

Precizări înscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2023-2024
Metodologia și calendarul privind reînscrierea/inscrierea copiilor În Învățământul preșcolar și / sau antepreșcolar în anul școlar 2023-2024

Atașăm mai jos Metodologia și calendarul privind reînscrierea/ înscrierea copiilor în învățământul preșcolar și / sau antepreșcolar în anul școlar 2023-2024. REÎNSCRIERILE încep în data de 06.06.2023.

 

Monitorul Oficial Partea I nr. 482

LISTA ELEVILOR ADMIȘI LA GRĂDINIȚA PP3 LA FINALUL ETAPEI de ajustare, GRUPA MICĂ
ACTE NECESARE PENTRU INTRAREA COPILULUI ÎN COLECTIVITATE

                                                                                                      A N U N Ţ

Pentru intrarea în colectivitate a copilului la Creșă și Grădiniță (grupa mică) sunt necesare următoarele acte:

 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
 • Aviz epidemiologic pentru (re)intrarea în colectivitate (eliberat cu maxim 48 de ore anterior intrării în colectivitate)
 • Fișa de vaccinări;
 • Declarație pe proprie răspundere prim ajutor
 • Declarație pe proprie răspundere alergii
 • Împuternicire (dacă e cazul)
 • Dosar plic.

 

Aceste acte vor fi aduse până la data de 02.09.2022 la cabinetul medical din creșă și grădiniță.

ANEXE

Adeverinta medicala-aviz epidemiologic-fisa de vaccinari

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE prim ajutor

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE alergii 

Împuternicire

                                    Director,

                    Prof. Marius C. CIMPOAE

Anunț înscriere grădiniță - etapa de AJUSTĂRI

                                                                                                      A N U N Ţ

 La finalul etapelor I și II de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 2022-2023, au rămas pentru etapa de ajustări următoarele locuri:

                                            Grupa mică      = 28 locuri

                                            Grupa mijlocie = 0 locuri

                                            Grupa mare      = 0 locuri

 

NU SE VOR PRELUA CERERI  DE ÎNSCRIERE LA GRUPELE ÎN CARE NU SUNT LOCURI LIBERE!

ETAPA DE AJUSTĂRI PRIVID ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2022-2023

În cadrul etapei de ajustări (25.08.2022 – 31.08.2022) după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

În situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere, primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea noastră de învățământ;
 4. Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII  SPECIFICE  DE DEPARTAJARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR,  ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Domiciliul unuia dintre părinți se află în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 27 Timișoara– Structura GPP nr. 3 Timișoara;

2. Locul de muncă al unuia dintre părinți/tutori se află în circumscripția unității de învățământ.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 • Cererea tip de înscriere a copilului la grădiniță va fi semnată de ambii părinți, iar în cazul în care se prezintă la sediul unității pentru validare doar unul dintre aceștia, celălalt părinte va depune o declarație olografă (scrisă de mână, semnată și datată) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Cărțile de identitate ale părinților / tutorilor (original și copie);
 • Copie după sentința de divorț definitivă, iar în situația în care ambii părinți își exercită autoritatea părintească, declarații pe proprie răspundere din partea părinților, prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale;
 • documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice – locul de muncă al părinților în circumscripția școlii se dovedește prin adeverință de la locul de muncă în care să fie specificat locul de desfășurare al activiății;  
 • Împuternicire notarială care face dovada tutelei asupra copilului (unde este cazul);
 • Dosar plic.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

 ETAPA DE AJUSTĂRI – 25.08.2022 – 31.08.2022, ora 12

          Program: 

       LUNI – VINERI –  0900 – 1400                                           

                                      Director,

                    Prof. Marius C. CIMPOAE

Anunț locuri libere înscriere la grădiniță etapa a II -a

La finalul etapei I de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul 2022-2023, au rămas pentru etapa a II-a de înscriere următoarele locuri:

 

                                           Grupa mică      = 31 locuri

                                            Grupa mijlocie = 0 locuri

                                            Grupa mare      = 0 locuri

 

NU SE VOR PRELUA CERERI  DE ÎNSCRIERE LA GRUPELE ÎN CARE NU SUNT LOCURI LIBERE!

***A II-a etapă de înscriere – 17.06.2022 – 30.06.2022

 1. colectare cereri de înscriere – 17.06.2022 – 24.06.2022 (ora 1200)
 2. procesare cereri de înscriere – 27.06.2022 – 30.06.2022

 

AFIȘARE REZULTATE FINALE ETAPA a II-a CU PRIVIRE LA COPIII ÎNSCRIȘI ȘI ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ – 30.06.2022 – ORA 18

Observații:

Numai în cadrul etapei de ajustări (25.08.2022 – 31.08.2022) după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

 TOATE CERERILE DIN ETAPA DE AJUSTĂRI SUNT VALIDE ȘI ADMISE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI – 31.08.2022 ORA 1400

Lista elevilor admiși la Grădinița PP3 la finalul etapei 1 de înscriere (grupa mică și grupa mijlocie)
MODIFICĂRI LA ETAPELE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Conform adresei ISJ Timiș nr. 8293/1 din 03.06.2022 prin care este transmisă Procedura informatică privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023 nr. 28965/31.05.2022,

 Vă informăm că se modifică calendarul înscrierii în învățământul preșcolar:

 Prima etapă de înscriere – 30.05.2022 – 16.06.2022

 ETAPA I de înscriere:

 1: colectare cereri de înscriere – 30.05.2022 – 10.06.2022, ora 1000

 În perioada 30 mai – 10 iunie 2022, părinții vor înregistra solicitările de înscriere în unități de învățământ cu personalitate juridică de nivel preșcolar, care au locuri disponibile penru anul școlar 2022-2023.

 2: procesare cereri de înscriere – 14.06.2022 – 16.06.2022, ora 1400

 AFIȘARE REZULTATE FINALE ETAPA I CU PRIVIRE LA COPIII ÎNSCRIȘI ȘI ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ – 16.06.2022 – ORA 18


A II-a etapă de înscriere – 17.06.2022 – 30.06.2022

 Pot primii cereri –tip de înscriere doar unitățile care mai au locuri disponibile după finalizarea etapei I de înscriere.

 

 1. colectare cereri de înscriere – 17.06.2022 – 24.06.2022 (ora 1200)
 2. procesare cereri de înscriere – 27.06.2022 – 30.06.2022

 

AFIȘARE REZULTATE FINALE ETAPA a II-a CU PRIVIRE LA COPIII ÎNSCRIȘI ȘI ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ – 30.06.2022 – ORA 18

 Etapa de ajustări – 25.08.2022 – 31.08.2022

 Pot primii cereri –tip de înscriere doar unitățile care mai au locuri disponibile după finalizarea etapei a II-a de înscriere.

 Observații:

Numai în cadrul etapei de ajustări după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

 TOATE CERERILE DIN ETAPA DE AJUSTĂRI SUNT VALIDE ȘI ADMISE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI – 31.08.2022 ORA 1400

Director,

Prof. Marius C. CIMPOAE

Înscrieri la GRĂDINIȚĂ 2022: Câte locuri libere mai sunt

Pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul preșcolar au fost aprobate de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș în planul de școlarizare un număr de 10 grupe, respectiv 272 de locuri, repartizate astfel:

4 grupe mici = 92 de locuri 

3 grupe mijlocii = 90 de locuri

3 grupe mari = 90 de locuri

La finalul etapei de reînscriere în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023, au rămas pentru etapa I de înscriere următoarele locuri:

Grupa mică = 91 de locuri

Grupa mijlocie = 4 locuri

Grupa mare = 0 locuri

Nu se vor prelua cereri de înscriere la grupele în care nu sunt locuri libere!

Locuri libere inscriere GRĂDINIȚĂ

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Părinții care vor să își înscrie copiii la grădiniță în anul școlar 2022-2023 trebuie să depună un dosar cu mai multe acte.

În situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea noastră de învățământ;
 4. Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII  SPECIFICE  DE DEPARTAJARE PENTRU  ÎNSCRIEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Domiciliul unuia dintre părinți se află în circumscripția Școlii Gimnaziale nr. 27 Timișoara– Structura GPP nr. 3 Timișoara;

2. Locul de muncă al unuia dintre părinți/tutori se află în circumscripția unității de învățământ.

Pentru depunerea dosarului în vederea înscrierii în învățământul preșcolar este condiție OBLIGATORIE ca viitorul preșcolar să împlinească vârsta de 3 ani până în data de 31.08.2022.

Numai în cadrul etapei de ajustări (04.07.2022-29.07.2022) după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 • Cererea tip de înscriere a copilului la grădiniță va fi semnată de ambii părinți, iar în cazul în care se prezintă la sediul unității pentru validare doar unul dintre aceștia, celălalt părinte va depune o declarație olografă (scrisă de mână, semnată și datată) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Cărțile de identitate ale părinților / tutorilor (original și copie);
 • Copie după sentința de divorț definitivă, iar în situația în care ambii părinți își exercită autoritatea părintească, declarații pe proprie răspundere din partea părinților, prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale;
 • documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice – locul de muncă al părinților în circumscripția școlii se dovedește prin adeverință de la locul de muncă în care să fie specificat locul de desfășurare al activiății;  
 • Împuternicire notarială care face dovada tutelei asupra copilului (unde este cazul);
 • Dosar plic.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – 30.05.2022-17.06.2022

 Perioadă colectare cereri de înscriere:

30 MAI – 14 IUNIE 2022 (ORA 1200)

 Program: 

LUNI – VINERI –  0800 – 1600                                 

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI ETAPELE ȘI PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE.

Prima etapă de înscriere – 30.05.2022 – 17.06.2022

 ETAPA I de înscriere:

 1: colectare cereri de înscriere – 30.05.2022 – 14.06.2022

 În perioada 30 mai – 14 iunie 2022, părinții vor înregistra solicitările de înscriere în unității de învățământ cu personalitate juridică de nivel preșcolar, care au locuri disponibile penru anul școlar 2022-2023.

 2: procesare cereri de înscriere – 15.06.2022 – 17.06.2022

AFIȘARE REZULTATE FINALE ETAPA I CU PRIVIRE LA COPIII ÎNSCRIȘI ȘI ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ – 17.06.2022 – ORA 18

A II-a etapă de înscriere – 20.06.2022 – 01.07.2022

 Pot primii cereri –tip de înscriere doar unitățile care mai au locuri disponibile după finalizarea etapei I de înscriere.

 1. colectare cereri de înscriere – 20.06.2022 – 29.06.2022 (ora 1200)

2. procesare cereri de înscriere – 29.06.2022 – 01.07.2022

AFIȘARE REZULTATE FINALE ETAPA a II-a CU PRIVIRE LA COPIII ÎNSCRIȘI ȘI ADMIȘI ÎN GRĂDINIȚĂ – 01.07.2022 – ORA 18

Etapa de ajustări – 04.07.2022 – 29.07.2022

 Pot primii cereri –tip de înscriere doar unitățile care mai au locuri disponibile după finalizarea etapei a II-a de înscriere.

 Observații:

Numai în cadrul etapei de ajustări după cuprinderea tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copiii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

TOATE CERERILE DIN ETAPA DE AJUSTĂRI SUNT VALIDE ȘI ADMISE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI – 29.07.2022 ORA 14

Informații privind calendarul și procesul de reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022 - 2023

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

ORARUL reînscrierilor/înscrierilor

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

 

ORAR

Noul orar valabil din data de 02 Mai 2022

Burse elevi An şcolar 2021-2022

Termene și criterii de acordare a burselor școlare

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină.


Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanță, burse de merit și burse de ajutor social.

Precizări revizuire burse semestrul II

ContactaȚi-ne!