Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

INFORMAȚII GENERALE

NOUTĂȚI

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, TREAPTA PROFESIONALĂ I – studii superioare, pe perioadă determinată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

anunt concurs ADMINISTRATOR-PATRIMONIU

PV selectie dosare

SIMULARE EVALUAREA NAȚIONALĂ - FEBRUARIE 2024

Simularea  evaluărilor programate la finalul ciclului gimnazial în anul școlar 2023 – 2024, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, va începe luni, 05 februarie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII).

Simularea EN VIII continuă marți, 06 februarie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 07 februarie, cu proba scrisă la  Limba și literatura maternă.

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi a competenţelor asociate acestora, conform programelor aprobate de Ministerul Educației.

Probele încep la ora 09:00, iar accesul elevilor în săli este permis în intervalul 08:00 – 08:30, pe baza cărții de identitate sau a carnetului de note;

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Se folosesc numai broșurile distribuite de către asistenţi. Elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00.

Rezultatele vor fi comunicate în data de 23 februarie 2024 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi trecute în catalog.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale.

REPARTIZAREA ELEVILOR PE SĂLI

Distribuția sălilor

NOTA DE INFORMARE PRELUCRARE DATE PERSONALE

EXTRAS DIN ORDINUL ME 6155 DIN 2023

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTA PROFESIONALĂ III – studii generale/medii, pe perioadă nedeterminată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs muncitor scoala – dec. 2023

Locuri libere la 21.11.2023

Locuri libere 21.11.2023

Locuri libere la 27.10.2023

Locuri libere la 27.10.2023

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  ÎNGRIJITOR I – studii generale/medii, pe perioadă nedeterminată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs ingrijitor

TRANSFER ELEVI

Evaluarea Națională 2023

Mobilitatea personalului didactic

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ENGLEZĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ – 11.03.2023

CENTRE DE DESFĂŞURARE

1) Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara – pentru gimnaziu
2) Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara – pentru liceu

Pentru detalii privind programul desfășurării etapei județene a Olimpiadei naționale de limba engleză, accesați linkul de mai jos:

Centre și program de desfășurare Olimpiada

Alte detalii importante:

Regulament_specific_Olimpiada_Nationala_Lb_Engleza_2023

Anunt OLE gimnaziu_desf concurs si contestatii

Repartizarea pe sali

Criterii de departajare gimnaziu

BAREME DE CORECTARE ȘI NOTARE

engleza_cls_a_7_a_bar

engleza_cls_a_8_a_bar

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VIII

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VIII

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  ÎNGRIJITOR COPII  I – studii generale/medii, pe perioadă nedeterminată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs Îngrijitor copii – martie 2023

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de SECRETAR II – STUDII SUPERIOARE
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – 1 NORMĂ. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs SECRETAR

Locuri libere pentru transfer – 20.02.2023

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

locuri libere 20.02.2023

Modalitatea de efectuare a transferului

Părinții elevului depun la secretariatul școlii cererea tip de transfer în dublu exemplar, solicitând în comun transferul. În cazul în care transferul este solicitat doar de către unul dintre părinți este necesar acordul scris al celuilalt părinte. Dacă cererea de transfer este depusă de tutorele legal al copilului, acesta va anexa hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești.

Cererea de transfer va fi însoțită de următoarele documente:

– Adeverinţă eliberată de unitatea de învățământ de la care pleacă elevul în care se menţionează clasa, media la purtare şi media generală a  ultimului an şcolar absolvit;

– Original și fotocopie a certificatului de naştere a elevului;

– Original și fotocopie a cărţii de identitate a elevului cu vârsta mai mare sau egală cu 14 ani;

– Originale și fotocopii ale cărţilori de identitate ale ambilor părinţi; Sentinta de divoț; Acordul celuilalt părinte divorțat (declarație pe propria răspundere că este de acord cu transferul);

– Alte documente care atestă rezultatele şcolare ale elevului (diplome, medalii obţinute la concursurile şcolare).

Secretariatul școlii înregistrează în registrul de intrări-ieşiri cererea după care o depune cu documentele ataşate la Consiliul de Administrație al unității, spre analiză și aprobare/respingere.

În analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer, Consiliul de Administrație va lua în considerare îndeplinirea condițiilor impuse de legislația în vigoare, precum şi criteriile specifice de transfer:

– media ultimului an şcolar absolvit (pentru elevii din învățământul gimnazial);

-media la purtare B și FB (învățământul primar), respectiv 8,50-10,00 (învățământul gimnazial) pentru anii anteriori;

– existența în grădiniță / școală a unor frați ai preșcolarului / elevului;

domiciliul părinților sau al tutorilor legali se află în circumscripția Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara și Structura Grădinița cu Program Prelungit  nr. 3 Timișoara;

– locul de muncă al părinților în proximitatea şcolii;

– portofoliul elevului (diplome, premii obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare).

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs ADMINISTRATOR-PATRIMONIU

PV – în urma selectării dosarelor candidatelor înscrise la concurs 

PV selectie dosare administrator

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de MUNCITOR III, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt organizare concurs muncitor III

ANUNT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI/CATEDREI DE:

 Ø   EDUCAȚIE MUZICALĂ  – 13 ORE 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 03.10.2022 – 04.10.2022, ora 12:00

 DATA DE SUSȚINERE A INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ:  06.10.2022

 DATA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 07.10.2022, ORA 10:00

             LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA

             LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 27 TIMIȘOARA 

             PROBA DE CONCURS: PROBĂ SCRISĂ

 BIBLIOGRAFIE EDUCAȚIE MUZICALĂ:  Programa de titularizare a disciplinei Educație muzicală, anul 2022;

Anexa nr1_OMEN 4959_cerere

DOCUMENTE_INSCRIERE_CONCURS_CALIFICATI.doc

Grafic organizare concurs Ed. muzicala

PT_CANDIDATI.doc

LOCURI LIBERE – 26.09.2022

locuri libere 26.09.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DE:

 *FIZICĂ – 2 ORE

* EDUCATOR-PUERICULTOR – 1 POST

Anunt concurs cadre did. Fizica si Ed. puericultor

Grafic concurs

Proces – verbal selecție dosare concurs ÎNGRIJITOARE

Pv selectarea dosarelor concurs Ingrijitoare

Grădinița și Creșa vor fi închise în perioada 01-02 septembrie 2022 pentru dezinsecție, deratizare, dezinfecție și curățenie

Anunț închidere grădiniță și creșă

23.06.2022 Informații cu privire la depunerea CONTESTAȚIILOR

EVALUAREA NAȚIONALǍ – CONTESTATII

TIPIZAT CONTESTATII

23.06.2022 Lista notelor – Evaluarea Națională 2022

LISTA NOTE EN 2022

21.06.2022 Informații cu privire la transferul elevilor în vacanța de vară 

locuri libere 21.06.2022 transferuri – 2022-2023

Calendar, cerere de transfer, criterii de departajare AICI

 

17.06.2022 Programare examen de corigență MATEMATICĂ 

Programare examen de corigenta

17.06.2022 Încheierea situației școlare pentru elevii declarați amânați în semestrul II, an școlar 2021-2022

INCHEIERE SITUATIE SCOLARA

24.05.2022 – Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022

Precizari inspectii_probe practice/orale concurs 2022

Anexa 4-12 Probe practice/probe orale inspectii la clasa

Grafic inspectii ENGLEZĂ

Grafic inspectii MATEMATICĂ

Grafic inspecții PREȘCOLAR

 

09.05.2022 PV – Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță)

Plan de interviu

PV proba practica 

PV final concurs ingrijitor copii

 

04.05.2022 PV – Rezultatele selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță) Citește

28.04.2022 PV – promovoarea în treaptă superioară, funcția INFORMATICIAN, grad II, studii superioare Citește

NOUTĂȚI

Mobilitatea personalului didactic

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ENGLEZĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ – 11.03.2023

CENTRE DE DESFĂŞURARE

1) Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara – pentru gimnaziu
2) Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara – pentru liceu

Pentru detalii privind programul desfășurării etapei județene a Olimpiadei naționale de limba engleză, accesați linkul de mai jos:

Centre și program de desfășurare Olimpiada

Alte detalii importante:

Regulament_specific_Olimpiada_Nationala_Lb_Engleza_2023

Anunt OLE gimnaziu_desf concurs si contestatii

Repartizarea pe sali

Criterii de departajare gimnaziu

BAREME DE CORECTARE ȘI NOTARE

engleza_cls_a_7_a_bar

engleza_cls_a_8_a_bar

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VIII

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VIII

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  ÎNGRIJITOR COPII  I – studii generale/medii, pe perioadă nedeterminată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs Îngrijitor copii – martie 2023

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de SECRETAR II – STUDII SUPERIOARE
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – 1 NORMĂ. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs SECRETAR

Locuri libere pentru transfer – 20.02.2023

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

locuri libere 20.02.2023

Modalitatea de efectuare a transferului

Părinții elevului depun la secretariatul școlii cererea tip de transfer în dublu exemplar, solicitând în comun transferul. În cazul în care transferul este solicitat doar de către unul dintre părinți este necesar acordul scris al celuilalt părinte. Dacă cererea de transfer este depusă de tutorele legal al copilului, acesta va anexa hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești.

Cererea de transfer va fi însoțită de următoarele documente:

– Adeverinţă eliberată de unitatea de învățământ de la care pleacă elevul în care se menţionează clasa, media la purtare şi media generală a  ultimului an şcolar absolvit;

– Original și fotocopie a certificatului de naştere a elevului;

– Original și fotocopie a cărţii de identitate a elevului cu vârsta mai mare sau egală cu 14 ani;

– Originale și fotocopii ale cărţilori de identitate ale ambilor părinţi; Sentinta de divoț; Acordul celuilalt părinte divorțat (declarație pe propria răspundere că este de acord cu transferul);

– Alte documente care atestă rezultatele şcolare ale elevului (diplome, medalii obţinute la concursurile şcolare).

Secretariatul școlii înregistrează în registrul de intrări-ieşiri cererea după care o depune cu documentele ataşate la Consiliul de Administrație al unității, spre analiză și aprobare/respingere.

În analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer, Consiliul de Administrație va lua în considerare îndeplinirea condițiilor impuse de legislația în vigoare, precum şi criteriile specifice de transfer:

– media ultimului an şcolar absolvit (pentru elevii din învățământul gimnazial);

-media la purtare B și FB (învățământul primar), respectiv 8,50-10,00 (învățământul gimnazial) pentru anii anteriori;

– existența în grădiniță / școală a unor frați ai preșcolarului / elevului;

domiciliul părinților sau al tutorilor legali se află în circumscripția Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara și Structura Grădinița cu Program Prelungit  nr. 3 Timișoara;

– locul de muncă al părinților în proximitatea şcolii;

– portofoliul elevului (diplome, premii obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare).

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs ADMINISTRATOR-PATRIMONIU

PV – în urma selectării dosarelor candidatelor înscrise la concurs 

PV selectie dosare administrator

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de MUNCITOR III, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt organizare concurs muncitor III

ANUNT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI/CATEDREI DE:

 Ø   EDUCAȚIE MUZICALĂ  – 13 ORE 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 03.10.2022 – 04.10.2022, ora 12:00

 DATA DE SUSȚINERE A INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ:  06.10.2022

 DATA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 07.10.2022, ORA 10:00

             LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA

             LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 27 TIMIȘOARA 

             PROBA DE CONCURS: PROBĂ SCRISĂ

 BIBLIOGRAFIE EDUCAȚIE MUZICALĂ:  Programa de titularizare a disciplinei Educație muzicală, anul 2022;

Anexa nr1_OMEN 4959_cerere

DOCUMENTE_INSCRIERE_CONCURS_CALIFICATI.doc

Grafic organizare concurs Ed. muzicala

PT_CANDIDATI.doc

LOCURI LIBERE – 26.09.2022

locuri libere 26.09.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DE:

 *FIZICĂ – 2 ORE

* EDUCATOR-PUERICULTOR – 1 POST

Anunt concurs cadre did. Fizica si Ed. puericultor

Grafic concurs

Proces – verbal selecție dosare concurs ÎNGRIJITOARE

Pv selectarea dosarelor concurs Ingrijitoare

Grădinița și Creșa vor fi închise în perioada 01-02 septembrie 2022 pentru dezinsecție, deratizare, dezinfecție și curățenie

Anunț închidere grădiniță și creșă

23.06.2022 Informații cu privire la depunerea CONTESTAȚIILOR

EVALUAREA NAȚIONALǍ – CONTESTATII

TIPIZAT CONTESTATII

23.06.2022 Lista notelor – Evaluarea Națională 2022

LISTA NOTE EN 2022

21.06.2022 Informații cu privire la transferul elevilor în vacanța de vară 

locuri libere 21.06.2022 transferuri – 2022-2023

Calendar, cerere de transfer, criterii de departajare AICI

 

17.06.2022 Programare examen de corigență MATEMATICĂ 

Programare examen de corigenta

17.06.2022 Încheierea situației școlare pentru elevii declarați amânați în semestrul II, an școlar 2021-2022

INCHEIERE SITUATIE SCOLARA

24.05.2022 – Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022

Precizari inspectii_probe practice/orale concurs 2022

Anexa 4-12 Probe practice/probe orale inspectii la clasa

Grafic inspectii ENGLEZĂ

Grafic inspectii MATEMATICĂ

Grafic inspecții PREȘCOLAR

 

09.05.2022 PV – Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță)

Plan de interviu

PV proba practica 

PV final concurs ingrijitor copii

 

04.05.2022 PV – Rezultatele selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță) Citește

28.04.2022 PV – promovoarea în treaptă superioară, funcția INFORMATICIAN, grad II, studii superioare Citește

NOUTĂȚI

Mobilitatea personalului didactic

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ENGLEZĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ – 11.03.2023

CENTRE DE DESFĂŞURARE

1) Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara – pentru gimnaziu
2) Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara – pentru liceu

Pentru detalii privind programul desfășurării etapei județene a Olimpiadei naționale de limba engleză, accesați linkul de mai jos:

Centre și program de desfășurare Olimpiada

Alte detalii importante:

Regulament_specific_Olimpiada_Nationala_Lb_Engleza_2023

Anunt OLE gimnaziu_desf concurs si contestatii

Repartizarea pe sali

Criterii de departajare gimnaziu

BAREME DE CORECTARE ȘI NOTARE

engleza_cls_a_7_a_bar

engleza_cls_a_8_a_bar

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VII

OLE JUDETEANA REZULTATE INITIALE VIII

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VII

OLE JUDETEANA REZULTATE DUPA CONTESTATII VIII

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea postului de  ÎNGRIJITOR COPII  I – studii generale/medii, pe perioadă nedeterminată – 1 normă, conform H.G. 1336/2022

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs Îngrijitor copii – martie 2023

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de SECRETAR II – STUDII SUPERIOARE
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – 1 NORMĂ. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs SECRETAR

Locuri libere pentru transfer – 20.02.2023

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

locuri libere 20.02.2023

Modalitatea de efectuare a transferului

Părinții elevului depun la secretariatul școlii cererea tip de transfer în dublu exemplar, solicitând în comun transferul. În cazul în care transferul este solicitat doar de către unul dintre părinți este necesar acordul scris al celuilalt părinte. Dacă cererea de transfer este depusă de tutorele legal al copilului, acesta va anexa hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești.

Cererea de transfer va fi însoțită de următoarele documente:

– Adeverinţă eliberată de unitatea de învățământ de la care pleacă elevul în care se menţionează clasa, media la purtare şi media generală a  ultimului an şcolar absolvit;

– Original și fotocopie a certificatului de naştere a elevului;

– Original și fotocopie a cărţii de identitate a elevului cu vârsta mai mare sau egală cu 14 ani;

– Originale și fotocopii ale cărţilori de identitate ale ambilor părinţi; Sentinta de divoț; Acordul celuilalt părinte divorțat (declarație pe propria răspundere că este de acord cu transferul);

– Alte documente care atestă rezultatele şcolare ale elevului (diplome, medalii obţinute la concursurile şcolare).

Secretariatul școlii înregistrează în registrul de intrări-ieşiri cererea după care o depune cu documentele ataşate la Consiliul de Administrație al unității, spre analiză și aprobare/respingere.

În analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer, Consiliul de Administrație va lua în considerare îndeplinirea condițiilor impuse de legislația în vigoare, precum şi criteriile specifice de transfer:

– media ultimului an şcolar absolvit (pentru elevii din învățământul gimnazial);

-media la purtare B și FB (învățământul primar), respectiv 8,50-10,00 (învățământul gimnazial) pentru anii anteriori;

– existența în grădiniță / școală a unor frați ai preșcolarului / elevului;

domiciliul părinților sau al tutorilor legali se află în circumscripția Școlii Gimnaziale Nr. 27 Timișoara și Structura Grădinița cu Program Prelungit  nr. 3 Timișoara;

– locul de muncă al părinților în proximitatea şcolii;

– portofoliul elevului (diplome, premii obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare).

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt concurs ADMINISTRATOR-PATRIMONIU

PV – în urma selectării dosarelor candidatelor înscrise la concurs 

PV selectie dosare administrator

ANUNȚ

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de MUNCITOR III, perioadă nedeterminată. 

Pentru detalii accesați linkul de mai jos:

Anunt organizare concurs muncitor III

ANUNT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI/CATEDREI DE:

 Ø   EDUCAȚIE MUZICALĂ  – 13 ORE 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 03.10.2022 – 04.10.2022, ora 12:00

 DATA DE SUSȚINERE A INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ:  06.10.2022

 DATA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 07.10.2022, ORA 10:00

             LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA

             LOCUL DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 27 TIMIȘOARA 

             PROBA DE CONCURS: PROBĂ SCRISĂ

 BIBLIOGRAFIE EDUCAȚIE MUZICALĂ:  Programa de titularizare a disciplinei Educație muzicală, anul 2022;

Anexa nr1_OMEN 4959_cerere

DOCUMENTE_INSCRIERE_CONCURS_CALIFICATI.doc

Grafic organizare concurs Ed. muzicala

PT_CANDIDATI.doc

LOCURI LIBERE – 26.09.2022

locuri libere 26.09.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DE:

 *FIZICĂ – 2 ORE

* EDUCATOR-PUERICULTOR – 1 POST

Anunt concurs cadre did. Fizica si Ed. puericultor

Grafic concurs

Proces – verbal selecție dosare concurs ÎNGRIJITOARE

Pv selectarea dosarelor concurs Ingrijitoare

Grădinița și Creșa vor fi închise în perioada 01-02 septembrie 2022 pentru dezinsecție, deratizare, dezinfecție și curățenie

Anunț închidere grădiniță și creșă

23.06.2022 Informații cu privire la depunerea CONTESTAȚIILOR

EVALUAREA NAȚIONALǍ – CONTESTATII

TIPIZAT CONTESTATII

23.06.2022 Lista notelor – Evaluarea Națională 2022

LISTA NOTE EN 2022

21.06.2022 Informații cu privire la transferul elevilor în vacanța de vară 

locuri libere 21.06.2022 transferuri – 2022-2023

Calendar, cerere de transfer, criterii de departajare AICI

 

17.06.2022 Programare examen de corigență MATEMATICĂ 

Programare examen de corigenta

17.06.2022 Încheierea situației școlare pentru elevii declarați amânați în semestrul II, an școlar 2021-2022

INCHEIERE SITUATIE SCOLARA

24.05.2022 – Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022

Precizari inspectii_probe practice/orale concurs 2022

Anexa 4-12 Probe practice/probe orale inspectii la clasa

Grafic inspectii ENGLEZĂ

Grafic inspectii MATEMATICĂ

Grafic inspecții PREȘCOLAR

 

09.05.2022 PV – Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță)

Plan de interviu

PV proba practica 

PV final concurs ingrijitor copii

 

04.05.2022 PV – Rezultatele selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Îngrijitor copii (grădiniță) Citește

28.04.2022 PV – promovoarea în treaptă superioară, funcția INFORMATICIAN, grad II, studii superioare Citește

ContactaȚi-ne!