Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

Comisii

Comisii aN ȘCOLAR 2023 - 2024

Cf. Noului regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183 din 4 iulie 2022

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii: 

1.cu caracter permanent;

2.cu caracter temporar;

3.cu caracter ocazional.

Comisiile cu caracter permanent sunt:

  • Comisia pentru curriculum;
  • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
  • Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
  • Comisia pentru controlul managerial intern;
  • Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.
  • comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică.

 Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

Informații relevante: 

Comisii 2023-2024

ContactaȚi-ne!