Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

A II-a etapă de admitere în învățământul liceal – 01 - 05 august 2022

Referitor la organizarea și desfășurarea etapei a doua de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023, vă informăm următoarele:

În perioada 01-03 august 2022

Primirea cererilor de înscriere

– a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, 

– a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini

– a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua,

– a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv

– a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

– a absolvenților clasei a VIII a care nu au susținut Evaluarea Națională. 

Cererile se depun la unitatea de învățământ de proveniență a candidaților în perioada 1-3 august 2022, utilizând ANEXA 1 – CERERE TIP pentru  a doua etapă de repartizare în învățământul liceal de stat. 

În 05 august 2022

Repartizarea candidaților din etapa a doua pe locurile rămase libere de către Comisia Județeană de Admitere Timiș se va realiza în ședință publică, respectându-se următoarea ordine:

 1. Repartizarea candidaților rromi pe locurile special alocate acestora, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor de absolvire a claselor V – VIII (mai întâi cei care au susținut Evaluare Națională, apoi cei care nu au susținut acest examen)
 2. Repartizarea candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor de absolvire a claselor V – VIII (mai întâi cei care au susținut Evaluare Națională, apoi cei care nu au susținut acest examen)
 3. Repartizarea celorlalți candidați care au susținut examenul de Evaluare Națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
 4. Repartizarea celorlalți candidați care nu au susținut examenul de Evaluare Națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII

Departajarea candidaților cu medii egale

În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

– media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII a

– media generală de absolvire a claselor V – VIII 

– nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 

– nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 

Centrul de Admitere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat este LICEUL TEORETIC J.L. CALDERON. Ședința publică se va desfășura în data de 05 august 2022, cu începere de la ora 09:00. Candidații și părinții/reprezentanții legali ai acestora vor avea asupra lor documentul de identitate.

ANEXE

Cerere de înscriere liceu – etapa a doua

Locuri libere liceu 2

LOCURI LIBERE INVATAMANT VOCATIONAL

Rezultatele repartizării elevilor în clasa a IX -a - liceU

LISTA ADMITERE LICEU – CODURI

Precizări pentru elevii RESPINȘI

A doua etapă de admitere în învățământul liceal începe în 25 iulie 2022. Mai jos găsiți calendarul etapei.

Calendar etapa a II a admitere clasa a IX a

Ghidul Candidatului la admiterea în clasa a IX-a liceu și școală profesională învăţământ preuniversitar anul şcolar 2022-2023
 Dragi absolvenţi ai clasei a VIII-a,
Vă aflaţi în momentul în care lăsaţi în urmă copilăria şi pășiți într-o altă etapă a vieții – adolescența, cu noi idealuri și speranțe, cu planuri de viitor care prind contur din ce în ce mai clar. Este prima treaptă a unui parcurs important în formarea voastră, prilej de a vă împlini aspirațiile, este o primă alegere dintre cele care vă vor permite să concretizați
diverse posibilități. Oferta educaţională a învățământului timișean, variată şi bine fundamentată, vă deschide orizontul spre numeroase domenii de studiu. Veți descoperi nu doar discipline noi, ci și profesori care vor contribui la educația voastră, ajutându-vă să deveniți oameni valoroşi, capabili să facă față provocărilor vieții, dar și să se bucure de ea.
În acest ceas al unui nou început, avem convingerea că, înainte de toate, veţi fi caractere puternice, veţi dovedi inițiativă, nu vă veţi opri din ascensiune şi nu vă va speria noutatea. Fie că alegeţi cursurile liceale, fie că veți opta pentru cele profesionale, important este să vă fructificați potențialul, să dăruiți celor din jur din sensibilitatea și inteligența voastră.
Vă dorim mult succes!
 
 

Evaluarea Națională 2022 are loc pe 14-17 iunie. Calendarul examenului pentru elevii de clasa a VIII-a: rezultatele pentru probele scrise vor fi pe afișate pe 23 iunie

Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 3 iunie, potrivit acestei structuri a examenului. Înscrierea candidaților se face automat de către secretariatele școlilor în perioada 30 mai – 3 iunie.

Calendarul probelor și rezultatelor de la Evaluarea Națională 2022 este următorul:

 • 30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la evaluarea națională
 • 3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022 Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022 Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022 Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Ordinul de ministru poate fi descărcat de aici:
Ordin-EN-2022
 

Admiterea la liceu în 2022 are loc pe 14 iulie, iar înscrierile încep de pe 4 iulie

Calendarul admiterii la liceu a fost publicat în Monitorul Oficial, la fel și metodologia de admitere 2022.
Calendarul admiterii la liceu a fost publicat în Monitorul Oficial, la fel și metodologia de admitere 2022.

Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 4-11 iulie, iar repartizarea propriu-zisă a candidaților pe 14 iulie 2022.

Redăm calendarul admiterii la liceu 2022:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Calendarul integral al Admiterii la liceu 2022 poate fi descărcat de aici:

Calendar-Admitere-liceu-2022

ContactaȚi-ne!