Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

THE HEART & FUTURE OF THE COMMUNITY! - Inima și viitorul comunității!

VIZIUNEA ȘCOLII

#ÎmpreunăpentruEducație

Principala oportunitate pe care o oferă Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara este construirea unui sistem educațional complex, în care elevul să poată petrece o mare parte din zi și să poată fi coordonat de cadre didactice specializate pe multiple paliere ale formării sale: evoluție școlară, activitate extrașcolară, formare personală, studiu individual și în echipă, punându-i-se la dispoziție o bază materială sigură și performantă, cu bibliotecă, laboratoare, tehnologie informațională, sală și terenuri de sport, cercuri științifice și artistice, dar și posibilitatea de a petrece timp liber. Școala poate oferi mediul cel mai potrivit formării tinerilor cu modele și valori autentice, un cadru compensator pentru o societate concurențială, în care, sub constrângerea timpului și a altor factori, părinții au din ce în ce mai puține resurse pentru a prioritiza evoluția ca personalitate socială a copilului și simt nevoia unui parteneriat real al familiei cu școala.

INFORMAȚII UTILE

NOUTĂȚI

Managementul cazurilor de VIOLENȚĂ

Post vacant ÎNGRIJITOR COPII grădiniță, 1 normă, perioadă nedeterminată

Post vacant MUNCITOR (cu atribuții de instalator), 1 normă, perioadă nedeterminată

Post vacant ÎNGRIJITOR COPII grădiniță

Prezentare proiect PROF

Premii

Parteneriate